Laboratorie

Sammen med deg som kunde vil vi bli enige om hvilke typer analyseprøver som er nødvendig.

For å måle jordas styrke og deformasjonsegenskaper kreves normalt uforstyrrende prøver, mens andre forsøk kan utføres på omrørte og representative prøver.

I samarbeid med Sivilingeniør Morten Strøm kan vi tilby laboratorietjenester av følgende prøver:

NAVER

  • gir omrørte prøver
  • passende for tørrskorpe og miljøprøver
  • gir god indikasjon på lagdeling i grunnen

PRØVESERIE ved bruk av både plast og stålsylindere

  • passende for flere typer løsmasser
  • 54mm og 75mm sylindere vil bli brukt avhengig av problemstillingen