Laboratorium

Laboratorium

Sammen med dere som kunder vil vi bli enige om hvilke typer analyseprøver som er nødvendig.

For å måle jordas styrke og deformasjonsegenskaper kreves normalt uforstyrrende prøver, mens andre forsøk kan utføres på omrørte og representative prøver.

Vi kan tilby følgende laboratorietjenester: