Laboratorium

Laboratorium

Sammen med dere som kunder vil vi bli enige om hvilke typer analyseprøver som er nødvendig.

For å måle jordas styrke og deformasjons egenskaper kreves normalt uforstyrrende prøver, mens andre forsøk kan utføres på omrørte og representative prøver.

Vi kan tilby følgende laboratorietjenester:

Standard rutine på poseprøver inkludert vanninnhold

Standard rutine på sylindere

Støtflytegrense/plastisitetsgrense

Konusflytegrense/plastisitetsgrense

Tørrsikting, Sedimentasjonsanalyse, kombianalyse

Spesialforsøk som Treaks og CRS

Humusinnhold- / Glødetap

Ødometer

Permabilitetsforsøk

Foto av prøve