Om oss

Om oss

Firma GeoStrøm er en videreføring av felt- og laboratorie-delen av Sivilingeniør Bjørn Strøm AS, som har drevet med grunnundersøkelser siden 1970 og utført mer enn 4000 oppdrag.  GeoStrøm utfører ca 500 små og store oppdrag hvert år. Disse uføres for faste kunder som Grunnteknikk AS, Statnett, NVE, Bane Nor,  NGI og andre offentlige og private oppdragivere.

SONY DSC

Vi har i dag 25 ansatte hvorav disse 8 er grunnborere:

Tor Strøm

Kjetil Hagenlund

Arvis Strekalovs

Olav Tveiten

Petter Lystad

Thore Lystad

Toms Razminovics

Silje Lystad

Ingrid Bergan (hjelpemann)

Krist Reboks (miljøborer og hjelpemann)

Ole- Fredrik Gyth-Dehli (hjelpemann)

Aina Halvorsen er ansvarlig for koordinering av borejobbene og samt anbud og kontrakter. Hun er utdannet operasjons-teknikker og har fagskole ledelse og administrasjon, hun har arbeidet i firmaet siden 2010 og i Sivilingeniør Bjørn Strøm AS siden 2008.

Tor Strøm er daglig leder og faglig ansvarlig i tillegg til å bore. Tor Strøm har vært ansvarlig for boringen i Sivilingeniør Bjørn Strøm AS siden 1983.

Silje Lystad ble ansatt i 2018. Borleder med kompetansebevis fra grunnborerskolen.

Kjetil Hagenlund ble ansatt i 2010. Borleder med kompetansebevis fra grunnborerskolen.

Olav Tveiten er utdannet høgskoleingeniør. Han har tidligere vært ansatt som grunnborer i Sivilingeniør Bjørn Strøm AS og har boret for oss siden 2011. Borleder med kompetansebevis fra grunnborerskolen.

Petter Lystad ble ansatt i 2013. Borleder med kompetansebevis fra grunnborerskolen.

Toms Razminovics ble ansatt i 2016. Borleder med kompetansebevis fra grunnborerskolen.

Arvis Strekalovs ble ansatt i 2015. Borleder med kompetansebevis fra grunnborerskolen.

Thore Lystad ble ansatt i 2018. Borleder med kompetansebevis fra grunnborerskolen.

Ingrid og Ole Fredrik er ansatt som hjelpemenn.

Merete Jacobsen er ansatt som regnskapsfører og har ansvaret før lønn og regnskap.

Ieva Kupca er ansatt som saksbehandler.

Thor Høiback er ansatt som saksbehandler og er utdannet landmåler.

Gatis Liepins er ansvarlig for vedlikehold, reparasjon og oppgradering av borutstyr.

Juris Sils arbeider med vedlikehold og reparasjon av boreutstyr.

Roar Skatvedt og Elisa Simsone er ansatt som laboranter.

Geolog Øystein Kjelberg er laborant og ansvarlig for laboratoriearbeidene.

Sivilingeniør Espen Reinskau laborant og ansvarlig for spesialforsøk.

Tilgjengelig utstyr: GDS treaksialapparat (2013) med dataregistrering og datastyring av alle trykkparametere og spenning. For 54 mm og 75 mm prøver. Brukes til aktive treaksialforsøk CAUA.

Lab: GDS open-topped CRS-system (2021) med dataregistrering til kontinuerlige ødometerforsøk.

Utstyr for rutinemessige forsøk inkludert bl.a. kornfordeling, konsistensgrenser og glødetap.  Dataopptegning av alle resultater i hht gjeldende normer med egenutviklet programvare.